Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-08-31
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.IV.341/31/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa chodników ulic: Kaszubskiej, Marii Curie-Skłodowskiej, Juliana Ursyna Niemcewicza i Stefana Banacha w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni etap I
termin realizacji przedmiotu zamówienia2018-12-08
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumdla części pierwszej (I) - 1 500,00 PLN, dla części drugiej (II) ? 700,00 PLN, dla części trzeciej (III) - 2 000,00 PLN dla części czwartej (IV) - 1 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-09-17
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 31 sierpnia 2018r. zamieszczone w BZP pod nrem 610773-N-2018 » pobierz (44KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia: Mariola Owsiak - Specjalista Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku, Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku. W zakresie procedury: Grzegorz Warsiński - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku, Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nru 1 do nru 7 » pobierz (266KB)
Załącznik nr 8 - Przebudowa chodników ul. Kaszubskiej - część I » pobierz (3696KB)
Załącznik nr 9 - Przebudowa chodników ul. M. Curie-Skłodowskiej - część II » pobierz (3280KB)
Załącznik nr 10 - Przebudowa chodników ul. Juliana Ursyna Niemcewicza - część III » pobierz (3812KB)
Załącznik nr 11 - Przebudowa chodników ul. Stefana Banacha - część IV » pobierz (11975KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćWyjaśnienia treści SIWZ 1 » pobierz (408KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp » pobierz (687KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: ZIM.ZP.III.341/31/15/2018 z dnia 04.10.2018r. » pobierz (1235KB)
Ogłoszenie nr 500249709-N-2018 z dnia 17-10-2018 r. o udzieleniu zamówienia » pobierz (32KB)