Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-08-10
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/25/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 (ul. Bohaterów Westerplatte) na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicą Łady Cybulskiego.
termin realizacji przedmiotu zamówieniado dnia 03.12.2018 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium20 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-08-27
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 10.08.2018 r. zamieszczone w BZP pod nr 602687-N-2018 » pobierz (34KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Mariola Owsiak - Specjalista Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćZałącznik nr 8 do SIWZ - branża drogowa, w tym załącznik nr 8a projekt budowlany, załącznik nr 8b przedmiar robót, załącznik nr 8c STWiORB » pobierz (15993KB)
Załącznik nr 9 - branża elektryczna, w tym załącznik nr 9a projekt budowlany, załącznik nr 9b przedmiar robót, załącznik nr 9c STWiORB » pobierz (5661KB)
Załącznik nr 10 - branża sanitarna, w tym załącznik nr 10a projekt budowlany, załącznik nr 10b przedmiar robót, załącznik nr 10c ST » pobierz (8496KB)
SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 7 » pobierz (456KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - pismo znak ZIM.ZP.III.341/25/5/18 z dnia 27.08.2018r. » pobierz (377KB)
Ogłoszenie BZP z dnia 27.08.2018r. nr 500204542-N-2018 o unieważnieniu postępowania » pobierz (17KB)