Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-08-01
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.IV.341/26/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa "Pomnika Żołnierzy Polskich Walczących za Ojczyznę" na Placu Zwycięstwa w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Pomnika Starego Żołnierza Polskiego przy Placu Zwycięstwa"
termin realizacji przedmiotu zamówienia30 listopada 2018 roku
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium5 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-08-17
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 01.08.2018r. zamieszczone w BZP pod nr 597084-N-2018 » pobierz (37KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Urszula Różańska - Niedałtowska - Starszy Specjalista ZIM w Słupsku
Sebastian Frank - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku
W zakresie procedury:
Grzegorz Warsiński - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
Ludmiła Wiczkowska - Inspektor Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7 » pobierz (242KB)
Załącznik nr 8a do SIWZ - Projekt budowlany - branża architektoniczna (opis) » pobierz (20019KB)
Załącznik nr 8a do SIWZ - Projekt budowlany - branża architektoniczna (rysunki) » pobierz (2667KB)
Załącznik nr 8b do SIWZ - Projekt budowlany - branża konstrukcyjna (opis i rysunki) » pobierz (21679KB)
Załącznik nr 8c do SIWZ - Projekt budowlany - branża elektryczna (opis i rysunki) » pobierz (1359KB)
Załącznik nr 9a do SIWZ - STWiORB branża budowlana » pobierz (539KB)
Załącznik nr 9b do SIWZ - STWiORB branża elektryczna » pobierz (113KB)
Załącznik nr 10a do SIWZ - przedmiar robót branża budowlana » pobierz (159KB)
Załącznik nr 10b do SIWZ - przedmiar robót branża elektryczna » pobierz (72KB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja geotechniczna » pobierz (2035KB)
Załącznik nr 12 do SIWZ - Program rewaloryzacji i konserwacji dotyczący Pomnika Żołnierzy Polskich Walczących za Ojczyznę w Słupsku, Plac Ratuszowy » pobierz (4963KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP » pobierz (344KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: ZIM.ZP.II.341/26/10/18 z dnia 11.09.2018 r. » pobierz (477KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP nr 500236935-N-2018 z dnia 03.10.2018r. » pobierz (22KB)