Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-07-27
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/22/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówienia Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka - II etap - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018.
termin realizacji przedmiotu zamówienia90 dni
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium5 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-08-13
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 27.07.2018 r. zamieszczone w BZP pod nr 592438-N-2018 » pobierz (35KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Sebastian Frank - Inspektor Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Ludmiła Wiczkowska - Inspektor Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 7 » pobierz (248KB)
Załącznik nr 8a do SIWZ - projekt arch-bud » pobierz (883KB)
Załącznik nr 8b do SIWZ - proj zagos terenu - rys. A1 » pobierz (9279KB)
Załącznik nr 8c do SIWZ - proj zagos terenu - plansza wymiarowa - rys. A2 » pobierz (9061KB)
Załącznik nr 8d do SIWZ - plansza wymiarowa - rys. A3 » pobierz (256KB)
Załącznik nr 8e do SIWZ - przekrój przez nawierzchnię - rys. A4 » pobierz (70KB)
Załącznik nr 8f do SIWZ - mała architektura - rys. A5 » pobierz (117KB)
Załącznik nr 8g do SIWZ - zestaw do ćwiczeń - rys. A6 » pobierz (224KB)
Załącznik nr 8h do SIWZ - rozstaw fundamentów dla zestawu do ćwiczeń - rys. A7 » pobierz (89KB)
Załącznik nr 8i do SIWZ - instalacja oświetlenia - rys. E1 » pobierz (226KB)
Załącznik nr 8j do SIWZ - STWiORB » pobierz (1093KB)
Załącznik nr 8k do SIWZ - przedmiar robót (mała architektura, nawierzchnie, inne) » pobierz (296KB)
Załącznik nr 8l do SIWZ - przedmiar robót (oświetlenie parku) » pobierz (288KB)
Załącznik nr 8m do SIWZ - schemat urządzenia zabawowego STATEK - rys A8 » pobierz (268KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP » pobierz (277KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania - pismo z dnia 16.08.2018r. znak: ZIM.ZP.III.341/22/7/18 » pobierz (473KB)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 17.08.2018 r. pod nr 500196301-N-2018 » pobierz (16KB)