Przetargi


próg zamówieniarówno/powyżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-06-23
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/15/18
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaPEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ PROJEKTU PN. "WĘZEŁ TRANSPORTOWY MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO SŁUPSKA Z ELEMENTAMI PRIORYTETÓW DLA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ"
termin realizacji przedmiotu zamówienia48 miesięcy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium20 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Metodologia - waga 40 % (kryterium jakości)
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-08-01
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.06.2018r. pod nr 2018/S 119-270966 » pobierz (158KB)
Ogłoszenie zmian zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.06.2018r. pod nr 2018/S 120-274389 » pobierz (67KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia: Hubert Tosik - Główny Specjalista Działu Zarządzania Strategicznego Infrastrukturą Miasta ZIM
w Słupsku,
Marcin Grzybiński - Kierownik Działu Zarządzania Strategicznego Infrastrukturą Miasta ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Ludmiła Wiczkowska - Inspektor Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćZałącznik nr 8 do SIWZ - PFU » pobierz (13049KB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - PFU strona tytułowa » pobierz (656KB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Decyzja Środowiskowa RDOŚ w Gdańsku » pobierz (14596KB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - poglądowa mapka lokalizacji inwestycji » pobierz (1764KB)
Jednolity dokument w formacie xml (do wykorzystania poprzez program ESPD) » pobierz (142KB)
Załącznik nr 2.1. do SIWZ - zakres jednolitego dokumentu, jaki powinien być uwzględniony przy wykorzystaniu werscji edytowalnej (dokument pomocniczy dla Wykonawcy) » pobierz (95KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7 » pobierz (398KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający pismem z dnia 10.07.2018 r. udzielił wyjaśnień treści SIWZ (I zestaw pytań) - znak pisma ZIM.ZP.II.341/15/8/18 » pobierz (1762KB)
Zamawiający pismem z dnia 16.07.2018 r. udzielił wyjaśnienia treści SIWZ (II zestaw pytań) - znak pisma ZIM.ZP.II.341/15/9/18 » pobierz (525KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP » pobierz (313KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: ZIM.ZP.II.341/15/13/18 z dnia 24.09.2018 r. » pobierz (505KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w DUUE w dniu 03.10.2018 r. o numerze 2018-148183 » pobierz (118KB)
Ogłoszenie o udzielenieu zamówienia zostało opublikowane w dniu 06.10.2018 r. w DUUE pod nr 2018/S 193-437068 » pobierz (21KB)