Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-06-12
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/17/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaWykonanie w ramach Projektu "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" robót budowlanych pn. "Przebudowa ulic: Kowalskiej, Dominikańskiej i Mostnika".
termin realizacji przedmiotu zamówieniado dnia 31.10.2019 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium50 000 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %, 2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-07-12
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 12.06.2018 r. zamieszczone w BZP pod nr 569786-N-2018 » pobierz (124KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało w dniu 29.06.2018 r. zamieszczone w BZP pod nr 500150677-N-2018 » pobierz (23KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało w dniu 06.07.2018 r. zamieszczone w BZP pod nr 500157137-N-2018 » pobierz (98KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Mariola Owsiak - Specjalista Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 7 » pobierz (476KB)
Załączniki do SIWZ od nr 8 do nr 12 (dokumentacja projektowa) ze względu na wielkość plików jest do pobrania w lokalizacjach wskazanych w niniejszym piśmie » pobierz (13KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający w dniu 29.06.2018 r. udzielił odp na pytania i dokonał zmiany treści SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu - pismo ZIM.ZP.III.341/17/5/18 » pobierz (5011KB)
Zał. nr 1 do pisma z dnia 29.06.2018r. - zmieniony przedmiar robót br. elektryczna ul. Kowalska » pobierz (68KB)
Zał. nr 2 do pisma z dnia 29.06.2018r. - zmieniony przedmiar robót br. elektryczna ul. Dominikańska » pobierz (72KB)
Zał. nr 3 do pisma z dnia 29.06.2018r. - zmieniony przedmiar robót br. elektryczna ul. Mostnika » pobierz (67KB)
Zał. nr 4 do pisma z dnia 29.06.2018r. - FORMULARZ OFERTY (zał. nr 1 do SIWZ) ZMIENIONY » pobierz (28KB)
Zamawiajacy w dniu 04 lipca 2018 r. udzielił odpowiedzi na pytania i dokonał zmiany treści SIWZ - pismo znak ZIM.ZP.II.341/17/6/18 z dnia 04.07.2018 r. » pobierz (509KB)
Zamawiajacy w dniu 06.07.2018 r. dokonał zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu - pismo znak ZIM.ZP.II.341/17/7/18 » pobierz (734KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP » pobierz (340KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: ZIM.ZP.II.341/17/12/18 z dnia 19.07.2018 r. » pobierz (493KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 30.07.2018 r. pod nr 500179797-N-2018 » pobierz (23KB)