Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-03-05
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3,76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/3/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaWykonanie w ramach Projektu "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" robót budowlanych pn. "Przebudowa ulic: Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego i Świętopełka".
termin realizacji przedmiotu zamówieniado dnia 31 października 2019 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium80 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie - waga 40 %.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-04-04
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 05.03.2018 r. zamieszczone w BZP pod nr 522652-N-2018 » pobierz (127KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało w dniu 13.03.2018 r. zamieszczone w BZP pod nr 500054526-N-2018 » pobierz (18KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Mariola Owsiak - Specjalista Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 7. » pobierz (644KB)
UWAGA: Pozostałe załączniki (dokumentacja projektowa) od nr 8 do nr 18 znajdują się do pobrania pod adrsem: http://zimslupsk.apromnet.pl/ » pobierz (223KB)
Zamawiający zmienia treść SIWZ, która prowadzi do zmiany ogloszenia o zamówieniu-pismo ZIM.ZP.II.341/3/8/18 z dn.13.03.2018r. wraz z załącznikami: nr 1 (formularz OFERTA) i nr 2 (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZP) » pobierz (4846KB)
Wersja edytowalna załącznika nr 1 do pisma z dnia 13.03.2018 r. - formularz OFERTA » pobierz (104KB)
Wersja edytowalna załącznika nr 2 do pisma z dnia 13.03.2018 r. - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO » pobierz (101KB)