Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-10-09
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/20/17
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaUTRZYMANIE CZYSTOŚCI WRAZ Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI ORAZ PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU - cztery części (zadania).
termin realizacji przedmiotu zamówienia12 miesięcy - dotyczy wszystkich części
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium1) Część pierwsza (zadanie nr 1) - 3 000,00 PLN; 2) Cęść druga (zadanie nr 2) - 3 100,00 PLN; 3) Część trzecia (zadanie nr 3) - 5 500,00 PLN; 4) Część czwarta (zadanie nr 4) - 4 000,00 PLN.
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) - waga 40 % - dotyczy każdej częśći (zadani) oddzielnie.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-10-23
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 09.10.2017 r. zamieszczone w BZP pod nr 597335-N-2017. » pobierz (43KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP pod nr 500044553-N-2017 w dniu 17.10.2017 r. » pobierz (16KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Magdalena Klimczak - Główny Specjalista Koordynator Działu Zieleni i Lasów ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 10 » pobierz (323KB)
Zmiana treści SIWZ - pismo znak ZIM.ZP.II.341/20/5/17 z dnia 17.10.2017 r. » pobierz (3659KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (1219KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część pierwszą, drugą, trzecią i czwartą- pismo znak ZIM.ZP.II.341/20/20/17 z dnia 23.11.2017 r. » pobierz (2383KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 11.12.2017 r. w BZP pod nr 500072965-N-2017 » pobierz (28KB)