Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-09-04
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.I.341/17/17
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówienia "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Staniuków w Słupsku".
termin realizacji przedmiotu zamówienia75 dni
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium10 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-09-19
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 04.09.2017 r. zamieszczone w BZP pod nr 582456-N-2017 » pobierz (37KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do 7 » pobierz (247KB)
Załącznik nr 8a do SIWZ - projekt budowlano-wykonawczy » pobierz (6194KB)
Załącznik nr 8b do SIWZ - projekt stałej organizacji ruchu » pobierz (2079KB)
Załącznik nr 8c do SIWZ - przedmiar robót » pobierz (60KB)
Załącznik nr 8d do SIWZ - STWiORB » pobierz (764KB)
Załącznik nr 8e do SIWZ - zakres robót wyłączonyh z zamówienia » pobierz (191KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (305KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.I.341/17/7/17 z dnia 06.10.2017 r. » pobierz (365KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane dnia 20.10.2017 r. w BZP pod nr 500046415-N-2017 » pobierz (44KB)