Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-08-02
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.III.341/13/17
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaBudowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017.
termin realizacji przedmiotu zamówienia90 dni
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium5 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60%. 2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - waga 40%
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-08-17
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 02.08.2017 r. w BZP pod nr 561719-N-2017 » pobierz (124KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Sebastian Frank - Inspektor Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Mariola Owsiak - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8, w tym 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i i 8j » pobierz (285KB)
Załącznik nr 8a - Projekt architektoniczno - budowlany zagospodarowania terenu, w tym część opisowa, dokumentacja formalno-prawna, informacja BIOZ » pobierz (2100KB)
Załącznik nr 8b - Projekt zagospodarowania terenu - działka 725/12 oraz część działki 725/46 z zaznaczonym zakresem do wykonania w ramach niniejszego postępowania (rys. nr A1), » pobierz (3166KB)
Załącznik nr 8c - Projekt zagospodarowania terenu - plansza wymiarowa (rys. nr A2) » pobierz (367KB)
Załącznik nr 8d - Plansza wymiarowa - elementy zieleni, nawierzchni (rys. nr A3) » pobierz (151KB)
Załącznik nr 8e - Przekrój przez nawierzchnię utwardzoną w parku (rys. A4) » pobierz (334KB)
Załącznik nr 8f - Mała architektura - schemat ławek i koszy ( rys. nr A5) » pobierz (118KB)
Załącznik nr 8g - Altanka wypoczynkowa (rzut oraz elewacje frontowa i boczna - rys. nr A6) » pobierz (351KB)
Załącznik nr 8h - Poglądowe wizualizacje parku (rys. nr A7) » pobierz (169KB)
Załącznik nr 8i - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych » pobierz (1361KB)
Załącznik nr 8j - Przedmiar robót » pobierz (37KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja o unieważnieniu postępowania - pismo nr ZIM.ZP.I.341.13.5.17 z dnia 18.08.2017 r. » pobierz (409KB)