Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-07-11
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/12/17
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaRewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego, utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej (strefa chill-out), Słupski Budżet Partycypacyjny 2016.
termin realizacji przedmiotu zamówienia60 dni
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium6 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-07-28
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 11.07.2017 r. w BZP pod nr 548393-N-2017 » pobierz (125KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Sebastian Frank - Inspektor Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Mariola Owsiak - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8, w tym 8a, 8b, 8c, 8d i 8e » pobierz (259KB)
Załącznik nr 8a do SIWZ - Projekt zagospodarowania terenu wokół Stawku Łabędziego w Słupsku, w tym część opisowa, informacja BIOZ, dokumentacja formalno-prawna » pobierz (14208KB)
Załącznik nr 8b do SIWZ - Plan zagospodarowania terenu z zaznaczonym zakresem do wykonania w ramach niniejszego postępowania (rysunek nr 1 Projekt zagospodarowania terenu) » pobierz (662KB)
Załącznik nr 8c do SIWZ - Rzut wzmocnionej nawierzchni z mieszanki asfaltowej SMA z przekrojami konstrukcyjnymi (rysunek nr 7 Nawierzchnie ciągów pieszych) » pobierz (526KB)
Załącznik nr 8d do SIWZ - Przedmiar robót » pobierz (32KB)
Załącznik nr 8e do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych » pobierz (317KB)