Przetargi


próg zamówieniarówno/powyżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2016-11-22
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/18/16
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaZorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Słupska w ustalonej przez Radę Miejską w Słupsku Strefie Płatnego Parkowania.
termin realizacji przedmiotu zamówienia48 miesięcy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium50.000 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %. 2) Wiek urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych (parkomatów) - waga 40 %.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-01-30
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieni zostało przekazane do publikacji w DUUE w dniu 18.11.2016 r. pod numerem 2016-148515 » pobierz (141KB)
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 22.11.2016 r. w DUUE pod nr 2016/S 225-410124 » pobierz (143KB)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało w dniu 22.12.2016 r. przesłane do publikacji w DUUE pod nr referencyjnym: 2016-165616 » pobierz (72KB)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 24.12.2016 r. w DUUE pod nr 2016/S 249-458805 » pobierz (67KB)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało w dniu 05.01.2017 r. przekazane do publikacji w DUUE pod nr ID: 2017-001834 » pobierz (82KB)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przekazanego w dniu 05.01.2017 r. do publikacji zostało opublikowane w DUUE pod nr 2017/S 005-007263 w dniu 07.01.2017 r. » pobierz (103KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Karnicki - Główny Specjalista Koordynator Działu Księgowości i Windykacji,
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 » pobierz (333KB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku nr XVIII/200/15 z dnia 25.11.2015 r. » pobierz (16870KB)
Jednolity dokument w formacie xml (do wykorzystania poprzez program ESPD) » pobierz (135KB)
Załącznik nr 2.1. do SIWZ - zakres jednolitego dokumentu, jaki powienien być uwzględniony przy wykorzystaniu wersji edytowalnej (dokument pomocniczy dla Wykonawcy) » pobierz (6344KB)
Zamawiający w dniu 05.01.2017 r. zmienił treść SIWZ, ktora prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamowieniu - pismo znak ZIM.ZP.II.341/18/7/16/17 z dnia 04.01.2017 r. (wprowadzenie zmian w jednolitym dokumencie SIWZ i nowej uchwały RM w Słupsku nr XXXII/380/16) » pobierz (515KB)
Załącznik do pisma znak ZIM.ZP.II.341/18/7/16/17 z dnia 04.01.2017 r. - NOWY JEDNOLITY DOKUMENT SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8 » pobierz (336KB)
Załącznik do pisma znak ZIM.ZP.II.341/18/7/16/17 z dnia 04.01.2017 r. - NOWA UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SLUPSKU NR XXXII/380/16 z dnia 30.11.2016 r. » pobierz (10048KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćOdpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - pismo znak ZIM.ZP.II.341/18/5/16 z dnia 22.12.2016 r. , w tym zmiana terminu składania i otwarcia ofert » pobierz (4796KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacje zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (384KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.II.341/18/15/16/17 z dnia 15.02.2017 r. » pobierz (737KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w DUUE w dniu 15.03.2017 r. o numerze referencyjnym 2017-035163 » pobierz (109KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 17.03.2017 r. w DUUE pod nr 2017/S 054-099877 » pobierz (108KB)