Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-08-12
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP5.261.20.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaZagospodarowanie śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi oraz przebudowa ulicy Szarych Szeregów w Słupsku
w ramach Projektu "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska"
termin realizacji przedmiotu zamówienia29-10-2021
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)
kryteria oceny ofert i ich znaczenieKryterium Cena - waga punktowa 60, Kryterium Okres gwarancji - waga punktowa 40
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-10-02
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu » pobierz (450KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia » pobierz (201KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 » pobierz (201KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 » pobierz (201KB)
osoba upoważniona do kontaktówOsoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia:
a) p. Magdalena Mirończuk - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku,
b) p. Tomasz Orłowski ? Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
2) w zakresie procedury zamówień publicznych:
a) p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
b) p. Katarzyna Lisiewicz ? Starszy specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami » pobierz (922KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - wersja edytowalna » pobierz (295KB)
Dokumentacja projektowa Projekt budowlany Organizacja ruchu BIOZ Katalog słupów i opraw - link » pobierz (109KB)
Dokumentacja projektowa Projekt Wykonwaczy Przebudowa ulicy Szarych Szeregów - link » pobierz (109KB)
Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Przebudowa Bulwarów rzeki Słupi - link » pobierz (109KB)
Zmiana treści SIWZ » pobierz (1003KB)
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 2 » pobierz (9854KB)
09 Obiekty Inżynierskie Mała Architektura » pobierz (231KB)
09 KO Obiekty Inżynierskie Mała Architektura » pobierz (239KB)
2 Bulwary Architektura Zieleń KO » pobierz (148KB)
2 Bulwary Architektura Zieleń PR » pobierz (143KB)
Schemat rozdzielnicy » pobierz (230KB)
Schemat rozdzielnicy » pobierz (201KB)
Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna » pobierz (431KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZmiana treści SIWZ 3 » pobierz (659KB)