próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-07-11
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.IV.341/21/18
rodzaj zamówieniadostawy
nazwa zamówieniaWykonanie w 2018 r. zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw, będących w administrowaniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
termin realizacji przedmiotu zamówienia80 dni
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium2 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-07-19
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 11 lipca 2018 r. zamieszczone w BZP pod nrem 587043-N-2018 » pobierz (47KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Sebastian Frank - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku,
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Grzegorz Warsiński - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Ludmiła Wiczkowska - Inspektor Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nru 1 do nru 6 » pobierz (253KB)
Załącznik nr 7 - KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Park przy ul. Wazów w Słupsku » pobierz (676KB)
Załącznik nr 8 - Mapka - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU » pobierz (5403KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP » pobierz (285KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania - pismo z dnia 20.07.2018r. znak: ZIM.ZP.III.341/21/7/18 » pobierz (482KB)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 20.07.2018 r. pod nr 500171084-N-2018 » pobierz (20KB)