Zespół rekreacyjny przy ul. Gdyńskiej i Awstrica

Zapytanie ofertowe na dokumentację projektową

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

Wykonanie projektu budowlanego zadania pn: ,,Zespół rekreacyjny u zbiegu ulic Gdyńskiej, Parkowej, Awstrica i Pogodnej w Słupsku’’ - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 25 styczeń 2019r. do godz. 10:45;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 styczeń 2019r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

 

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (889kb)
pobierzKoncepcja zagospodarowania
pobierz (2399kb)
pobierzZdjęcie nr 1
pobierz (994kb)
pobierzZdjęcie nr 2
pobierz (1030kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (50kb)