Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu

Zorganizowanie i przeprowadzenie architektoniczno urbanistycznego konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Starego Rynku w Słupsku.

„Zorganizowanie i przeprowadzenie architektoniczno - urbanistycznego konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Starego Rynku w Słupsku.”

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie architektoniczno - urbanistycznego konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Starego Rynku w Słupsku

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 05 lutego (poniedziałek) 2018 r. do godz. 12.00.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05 lutego (poniedziałek) o godz. 12:15 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe Konkurs Stary Rynek
pobierz (3223kb)
pobierzMapa zakresu
pobierz (461kb)
pobierzFormularz Oferty z załącznikami
pobierz (35kb)
pobierzWzór Umowy
pobierz (102kb)
pobierzOgłoszenie o unieważnieniu postępowania
pobierz (265kb)