Zapytanie ofertowe

Wykonanie i dostawa biletów dla komunikacji miejskiej w Słupsku

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

„Wykonanie i dostawa biletów dla komunikacji miejskiej w Słupsku”

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 12:00;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2018 r. o godz. 12:05 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu zapytanie ofertowe, formularz ofertowy oraz wzór umowy.

załączniki
pobierzPrzedmiot zamówienia
pobierz (1267kb)
pobierzProjekt umowy
pobierz (160kb)
pobierzZałącznik nr 1 do umowy
pobierz (42kb)
pobierzZałącznik nr 2 do umowy
pobierz (52kb)
pobierzZałącznik nr 3 do umowy
pobierz (225kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (68kb)