Zapytanie ofertowe

~"Wykonanie badań marketingowych sieci komunikacji miejskiej ZIM Słupsk"~

Słupsk, 18.01.2018r.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

Wykonanie badań marketingowych sieci komunikacji miejskiej ZIM Słupsk”

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 24 stycznia 2018rdo godz. 12:00;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2018r. o godz. 12:05 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (743kb)
pobierzPrzedmiot zamówienia
pobierz (203kb)