Zapytanie ofertowe

Rewitalizacja parku przy ul. Wazów - strefa dla seniorów

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)pn.:

Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu dot. zadania pn: ,,Rewitalizacja parku przy ul. Wazów - strefa dla seniorów’’

załączniki
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (49kb)
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (893kb)