Zakup i montaż stołu do gry w szachy i chińczyka

Zakup i montaż stołu do gry w szachy i chińczyka

zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

Zakup i montaż stołu do gry w szachy i chińczyka dot. zadania pn: ,,Rewitalizacja parku przy ul. Wazów - strefa dla seniorów’’

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 28 lipca 2017r. do godz. 10:45;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2017r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (728kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (85kb)