Zagospodarowanie Starego Rynku

Zagospodarowanie Starego Rynku

konkurs architektoniczno-urbanistyczny

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Słupsku, ogłasza konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny
na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa.
Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: http://architektsarp.pl/rynek-slupsk/regulamin/