Wykonywanie przeglądów, napraw, usuwanie awarii oraz konserwacja urządzeń instalacji alarmowej

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

Wykonywanie przeglądów, napraw, usuwanie awarii oraz konserwacja urządzeń instalacji alarmowej w obiektach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w latach 2018 - 2020”

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 24 stycznia 2018. do godz. 10:45;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2018. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (959kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (413kb)