Wykonywanie przeglądów, napraw oraz konserwacji urządzeń klimatyzacji w obiektach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

Wykonywanie przeglądów, napraw oraz konserwacji urządzeń klimatyzacji w obiektach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w latach 2016 - 2018”

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 25 stycznia 2018r. do godz. 10:45;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2018r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

Dnia 19.01.2018 r. zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania (w załączeniu).

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (867kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (60kb)
pobierz
pobierz (30kb)
pobierzOdpowiedzi na pytania
pobierz (275kb)