Wykonanie map akustycznych

Wykonanie map akustycznych

zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)  pn.: Wykonanie map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu głównych dróg publicznych na terenie Miasta Słupska

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200   Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 27 listopada 2017 r. do godz. 12:00;
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (1753kb)
pobierzMapa z oznaczeniem sieci dróg
pobierz (1305kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (204kb)
pobierzInformacja o wyborze
pobierz (330kb)