Utwardzenie nawierzchni płyty Starego Rynku w Słupsku

Utwardzenie nawierzchni płyty Starego Rynku w Słupsku

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)  pn.: Utwardzenie nawierzchni płyty Starego Rynku w Słupsku

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200   Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 11:00;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, przedmiar oraz plan sytuacyjny.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (1386kb)
pobierzPrzedmiar robót
pobierz (52kb)
pobierzPlan sytuacyjny
pobierz (20kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (203kb)
pobierzInformacja o wyborze
pobierz (274kb)