Umowa na przebudowę dróg w kwartale ulicy Długiej podpisana

Umowa na przebudowę dróg w kwartale ulicy Długiej podpisana

 „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.08.01.02-22-0001/17-00 z dnia 04 grudnia 2017 r.

 

15 maja Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku podpisał umowę z Krężel Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę sześciu ulic: Długiej, Świętopełka, Ogrodowej, Polnej, Płowieckiej oraz Sygietyńskiego w Słupsku.

Prace zakończone będą do 31 października 2019 roku, a ich koszt wyniesie 8,1 mln złotych brutto.

Informacje dotyczące zakresu przebudowy można znaleźć pod adresem: http://zimslupsk.com/Przebudowa_drog_w_kwartale_ulicy_Dlugiej,737,135.html