Szklenie, czyszczenie i mycie przeszklenia wiat przystankowych ZIM w Słupsku

zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

Szklenie, czyszczenie i mycie przeszklenia wiat przystankowych ZIM w Słupsku

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 13 lipca 2017r. do godz. 10:00;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2017r. o godz. 10:05 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu zapytanie ofertowe, formularz ofertowy oraz wzór umowy.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (1121kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (425kb)
pobierzWzór umowy
pobierz (2176kb)