Świadczenie usług serwisowych pieca kremacyjnego

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)  pn.: ,,Świadczenie usług serwisowych pieca kremacyjnego typu ,,Merkur’’ w budynku położonym w Słupsku 76-200 przy ul. Zachodniej’’

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 18 stycznia 2019 r. do godz. 8:45;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2019r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy.

załączniki
pobierzZaptanie ofertowe
pobierz (741kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (38kb)