Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych

zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

,,Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych budynku administracyjnego i kaplicy cmentarnej przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha, budynku administracyjnego przy ul. Przemysłowej 73, siedziba oddziału ds. transportu miejskiego: ul. Kołobrzeska 25, domu pogrzebowego przy ul. Zachodniej”

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 31 stycznia 2019. do godz. 10:45;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2019. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu zapytanie ofertowe oraz formularz oferty.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (759kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (35kb)