Rozpoczęcie badań archeologicznych na Starym Rynku

Rozpoczęcie badań archeologicznych na Starym Rynku

Rozpoczynają się badania archeologiczne płyty Starego Rynku w miejscu lokalizacji ratusza rozebranego na początku XX wieku.

Zabezpieczenie prac wymaga wygrodzenia terenu oraz tymczasowego przeniesienia parkometru Strefy Płatnego Parkowania.

Wygrodzenie Placu wprowadzi pewne utrudnienia w komunikacji pieszej. Przejście będzie możliwe wąskim przejściem od strony południowej oraz od strony wschodniej.

Kierowcom przypominamy, że teren badań znajduje się w strefie zamieszkania, czyli pierwszeństwo na jezdni mają piesi, a dopuszczalna prędkość to 20 km/h.

W celu umożliwienia obserwacji prac teren badań ogrodzony został panelami z siatki. Dodatkowo na ogrodzeniu umieszczone zostaną plansze informacyjne o historii Starego Rynku i Miasta Słupska.