Rozbudowa ulicy Romera

Rozbudowa ulicy Romera

konsultacje projektu budowlano - wykonawczego

Prezydent Miasta Słupska ogłasza konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ul. Romera

Przedmiotem konsultacji jest projekt zagospodarowania terenu dotyczącego przebudowy ul. Romera.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i propozycji Mieszkańców Słupska dotyczących koncepcji zagospodarowania ulicy Romera.

Konsultacje będą trwały od 19 kwietnia do 12 maja 2017 r.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do koncepcji projektowej.

Projekt/dokument/materiały informacyjne stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje mają zasięg lokalny.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formach:

1) spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami miasta, które odbędzie się 08.05.217r. o godz. 16.30 w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zaborowskiej.

2) udostępnienia dokumentu w formie papierowej w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku mieszczącej się przy ul. Przemysłowej 73 oraz w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na stronie Miasta,

3) zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej do siedziby Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku mieszczącej się przy ul. Przemysłowej lub przesłać w wersji elektronicznej na adres zim@zimslupsk.com.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla Miasta Słupska.

załączniki
pobierzOgłoszenie o konsultacjach
pobierz (19kb)
pobierzPlan zagospodarowania terenu
pobierz (2961kb)
pobierzFormularz zgłaszania uwag
pobierz (48kb)