Rozbudowa ulicy Lipowej w Słupsku

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej

Zaproszenie do składania ofert - Zamówienie nr ZIM.EI.VIII.13/2018 z dnia 23.02.2018 r.
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Słupsku ”

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 02 marca (piątek) 2018 r. do godz. 10:30.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02 marca 2018 r. o godz. 10:45 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

  1. Formularz Oferty
  2. Wykaz wykonany usług
  3. Wzór umowy
  4. Mapa
załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (1435kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (86kb)
pobierzWzór umowy
pobierz (133kb)
pobierzMapa orientacyjna
pobierz (81kb)
pobierzInformacja o wyborze
pobierz (314kb)