Rozbudowa cmentarza przy ul.Rabina dr. Maxa Josepha

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  5 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)  pn.: Wykonanie projektu budowlanego zadania pn: ,,Rozbudowa cmentarza przy ul.Rabina dr. Maxa Josepha’’.

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia  5 luty 2018r. do godz. 10:45;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5 luty 2018r. o godz. 11:05 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (746kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (54kb)
pobierzMPZP
pobierz (1233kb)