Rozbudowa Parku Street Workout

Rozbudowa Parku Street Workout

konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Słupska ogłasza konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy Parku Street Workout w Słupsku.

 1. Przedmiotem konsultacji jest zadanie z Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 pn. ,,Rozbudowa Parku Street Workout’’

 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i propozycji mieszkanek i mieszkańców Słupska dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu.

 3. Konsultacje będą trwały od 12.04.2019 r. do 07.05.2019 r.

 4. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi osobiście lub pisemnie na adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 oraz elektronicznie e-mail: zim@zimslupsk.com

 5. Projekt zagospodarowania terenu, opis planowanej inwestycji oraz formularz zgłaszania uwag stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego ogłoszenia.

 6. Konsultacje mają zasięg lokalny.

 7. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do koncepcji zagospodarowania terenu.

 8. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formach:

  1. spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 30 kwietnia 2019 roku o 14.00
   w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 sala nr 109

  2. 2 dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 17 i 24 kwietnia 2019 roku w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 o godz. 14.00 - sala nr 109.

  3. udostępnienia dokumentu w formie papierowej w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 oraz w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie Zarządu Infrastruktury Miejskiej i na stronie Miasta Słupska, a także możliwości zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej
   w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 lub przesłać
   w wersji elektronicznej na adres zim@zimslupsk.com w terminie do
   7 maja 2019 r. (w tytule maila należy wpisać ,,Rozbudowa Parku Street Workout’’ )

 9. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

 10. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla Miasta Słupska.

załączniki
pobierzOgłoszenie o konsultacjach
pobierz (73kb)
pobierzOpis inwestycji
pobierz (103kb)
pobierzPlan zagospodarowania
pobierz (185kb)
pobierzFormularz konsultacyjny
pobierz (248kb)
pobierzFormularz konsultacyjny - wersja edytowalna
pobierz (48kb)