Remont średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. F.Nullo

Remont średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. F.Nullo

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)  pn.: ,,Remont średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. F.Nullo w ramach zadania pn: ,,Zakup usług remontowo-konserwacyjnych dotyczących obiektów zabytkowych’’

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia  12 kwietnia 2019r. do godz. 9:45;
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2019r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (147kb)
pobierzPrzedmiar strona 1
pobierz (463kb)
pobierzZałącznik nr 2
pobierz (195kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (49kb)