Realizacja zadania - etap I - Rok 2015

 

Inwestycja pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku" jest współfinansowana w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na podstawie umowy
nr POIS.08.02.00-00-082/14-00 z dnia 18.03.2014r. i Aneksu nr POIS.08.02.00-00-082/14-01 z dnia 10.04.2015r.

10.01.2015r.

I etap inwestycji pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku".

Zakończono prace zbrojarskie płyty wiaduktu, rozpoczęto przygotowania do wylania płyty pomostowej. Trwa wykonywanie murów oporowych z elementów prefabrykowanych oraz nasypów najazdów na wiadukt. Wykonywane są prace związane z budową sieci uzbrojenia. Trwają prace przy zatokach autobusowych. Prowadzone są prace utrzymaniowe, zabezpieczające i porządkowe.


23.02.2015r.

 Pomiędzy ulicami Poznańską i Przemysłową wykonywane są przyłącza i studnie wpustów kanalizacji deszczowej, za tymi pracami postępuje wykonywanie nasypów pod warstwę stabilizacji oraz trwa wymiana gruntów przy ul. Przemysłowej. Trwa wykonywanie murów oporowych z elementów prefabrykowanych oraz nasypów najazdów na wiadukt w ciągu ul. Koszalińskiej. Na wiadukcie rozpoczęto szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych obiektu. Wykonywane są prace związane z budową sieci uzbrojenia. Prowadzone są prace utrzymaniowe, zabezpieczające i porządkowe.


18.03.2015r.

Pomiędzy ulicami Poznańską i Przemysłową trwają prace brukarskie przy ustawianiu krawężników, wykonywane są nasypy pod chodniki i drogi dla rowerów. Trwa wykonywanie murów oporowych z elementów prefabrykowanych oraz nasypów najazdów na wiadukt w ciągu ul. Koszalińskiej. Na wiadukcie rozpoczęto szalowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej obiektu od strony ul. Grottgera. Trwa montaż słupów ekranów akustycznych.


29.04.2015r.

Rozbiórka nawierzchni asfaltowych ,Rozbiórka podbudowy z chudego betonu,  Rozbiórka krawężników wraz z ławą, Wykonanie nasypów ul. Przemysłowa ,Wykonanie nasypów odc. E-F ,Wykonanie koryta pod jezdnię gł. 63 cm, Wykonanie koryta pod jezdnię gł. 78 cm, Wykonanie koryta pod zatoki postojowe gł. 78 cm,
Wykonanie koryta pod zatoki postojowe gł. 51 cm, Wykonanie koryta pod chodniki i ścieżkę rowerową gł. 29 cm, Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 gr. 20 cm,Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 gr. 20 cm,Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 gr. 20 cm, Stabilizacja kruszywa cementem Rm=1,5 gr.15 cm , Stabilizacja kruszywa cementem Rm=1,5 gr. 15 cm ( zatoki) , Oczyszczenie i skropienie warstw bit., Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych,  Podbudowa z KSM 0/31,5 , Podbudowa z ba AC 22P ,
Warstwa wiążąca z ba AC 16W , Nawierzchnia z kostki bet. 8 cm , Nawierzchnia z kostki bet. 6 cm  chodniki, Ogrodzenie z siatki , Bramy wjazdowe , Krawężnik betonowy wysoki,  Krawężnik betonowy wtopiony,   Obrzeża betonowe,

 


26.05.2015r.

Zdjęcie warstwy humusu, Rozbiórka nawierzchni asfaltowych ,Rozbiórka podbudowy
z chudego betonu,  Rozbiórka krawężników wraz z ławą, Wykonanie nasypów ul. Przemysłowa ,Wykonanie nasypów odc. E-F ,Wykonanie koryta pod jezdnię gł. 63 cm, Wykonanie koryta pod jezdnię gł. 78 cm, Wykonanie koryta pod zatoki postojowe gł. 78 cm,
Wykonanie koryta pod zatoki postojowe gł. 51 cm, Wykonanie koryta pod chodniki i ścieżkę rowerową gł. 29 cm, Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 gr. 20 cm, Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 gr. 20 cm, Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 gr. 20 cm, Stabilizacja kruszywa cementem Rm=1,5 gr.15 cm , Stabilizacja kruszywa cementem Rm=1,5 gr. 15 cm ( zatoki) , Oczyszczenie i skropienie warstw bit., Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych,  Podbudowa z KSM 0/31,5 , Podbudowa z ba AC 22P ,
Warstwa wiążąca z ba AC 16W , Nawierzchnia z kostki kam. zatoki, Ogrodzenie z siatki , ,
Branża konstrukcyjno-inżynieryjna:
WD-1 Zakup i montaż dylatacji 5 i 40 mm, wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy B30,
Mury oporowe: Beton podkładowy, nadbudowa żelbetowa, zbrojenie muru oporowego, mur oporowy z prefabrykatów, zbrojenie muru oporowego z prefabrykatów, uszczelnienie styków prefabrykatów,


29.06.2015r.

Rozbiórka nawierzchni asfaltowych ,Rozbiórka podbudowy
z chudego betonu,  Rozbiórka krawężników wraz z ławą, Wykonanie koryta pod jezdnię gł. 63 cm, Wykonanie koryta pod jezdnię gł. 78 cm, Wykonanie koryta pod zatoki postojowe gł. 78 cm,
Wykonanie koryta pod zatoki postojowe gł. 51 cm, Wykonanie koryta pod chodniki i ścieżkę rowerową gł. 29 cm, Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 gr. 20 cm, Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 gr. 20 cm, Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 gr. 20 cm, Stabilizacja kruszywa cementem Rm=1,5 gr.15 cm , Stabilizacja kruszywa cementem Rm=1,5 gr. 15 cm ( zatoki) , Oczyszczenie i skropienie warstw bit., Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych,  Podbudowa z KSM 0/31,5 , Podbudowa z ba AC 22P ,
Warstwa wiążąca z ba AC 16W , Odcinek próbny SMA , Nawierzchnia z kostki kam. zatoki, Ogrodzenie z siatki , 
 


27.07.2015r.


24.08.2015r.


10.2015 r.