Przegląd i konserwacja dwóch kotłów gazowych grzewczyc

zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

,,Przegląd i konserwacja dwóch kotłów gazowych grzewczych w Słupsku.

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 31 stycznia 2019. do godz. 10:45;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2019. o godz. 11:10 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu zapytanie ofertowe i formularz oferty.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (675kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (35kb)