Przebudowa ulicy Małachowskiego w Słupsku

Przebudowa ulicy Małachowskiego w Słupsku

opracowanie projektu budowlano - wykonawczego

Zaproszenie do składania ofert - Zamówienie nr ZIM.EI.VIII.341-1/12/2018 z dnia 20.03.2018 r.
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.: „Przebudowa ulicy Małachowskiego w Słupsku - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku.”

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 27 marca (wtorek) 2018 r. do godz. 14:15.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 14:25 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

Załączniki do Zapytania ofertowego:

  1. Formularz Oferty
  2. Wykaz wykonany usług
  3. Wzór umowy
  4. Mapa ul. Małachowskiego
załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (1439kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (87kb)
pobierzWzór umowy
pobierz (150kb)
pobierzMapa
pobierz (89kb)
pobierzOgłoszenie o wyborze
pobierz (347kb)