Przebudowa ulicy Duńskiej

zapytanie ofertowe na roboty budowlane

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.: „Przebudowa ulicy Duńskiej w Słupsku

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 13 lutego (wtorek) 2018 r. do godz. 12.00.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 lutego (wtorek) o godz. 12:15 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

W załączeniu Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

1) Formularzem Ofertowym

2) Wykazem wykonanych/ wykonywanych robót

3) Wykazem osób

4) Projektem budowlanym

5) Przedmiarem robót

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (1266kb)
pobierzPrzedmiar robót
pobierz (43kb)
pobierzOpis techniczny
pobierz (1201kb)
pobierzPlan zagospodarowania terenu
pobierz (829kb)
pobierzPrzekrój
pobierz (134kb)
pobierzWersja wektorowa projektu
pobierz (2552kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (94kb)
pobierzWzór umowy
pobierz (138kb)
pobierzInformacja o wyborze
pobierz (258kb)