Przebudowa ulicy Chełmońskiego - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.: Przebudowa ulicy Chełmońskiego - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego” w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Chełmońskiego w Słupsku”.

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 02 marca 2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02 marca 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

W załączeniu Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

1) Formularzem Ofertowym

2) Wzorem umowy

3) Mapą orientacyjną

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (1795kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (87kb)
pobierzWzór umowy
pobierz (142kb)
pobierzMapa orientacyjna
pobierz (64kb)
pobierzInformacja o wyborze
pobierz (346kb)