Przebudowa ulic Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego i Świętopełka

Przebudowa ulic Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego i Świętopełka

Konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza konsultacje społeczne projektu przebudowy ulic Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego i Świętopełka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny
 
1. Przedmiotem konsultacji jest plan zagospodarowania terenu projektowanej przebudowy projektowanych ulic w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Słupski Zintegrowany Projekt  Rewitalizacyjny” - przebudowa ulic Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego i Świętopełka w Słupsku.
2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag oraz propozycji od mieszkańców Miasta Słupska na temat planu zagospodarowania terenu projektowanej przebudowy projektowanych ulic w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny”.
3. Konsultacje społeczne mają charakter lokalny.
4. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do całej koncepcji zagospodarowania terenu.
5. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 9 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r.
i odbędą się w czterech formach:
a) udostępnienia projektu zagospodarowania terenu na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Słupska, na stronach www.slupsk.pl i www.zimslupsk.com oraz na fanpage’u Miasta Słupska na portalu Facebook;
b) udostępnienia do wglądu projektu zagospodarowania terenu w formie papierowej w siedzibie zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73;
c) otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Słupska, które odbędzie się 16 stycznia 2017 r o godzinie 17.00 w sali nr 211 w Ratuszu;
d) zgłaszania uwag do dokumentu w formie elektronicznej bądź papierowej poprzez wysłanie formularza zgłaszania uwag na adres zim@zimslupsk.com w terminie do 20 stycznia 2017 r. (w tytule maila należy wpisać „Słupski Zintegrowany Projekt
Rewitalizacyjny”) lub złożenie go w formie papierowej w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
 
UWAGA:
Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie z datą wpływu po godz. 15:30 w dniu 31 stycznia 2017 r.
załączniki
pobierzOgłoszenie o konsultacjach
pobierz (78kb)
pobierzFormularz zgłaszania uwag
pobierz (35kb)
pobierzPlan zagospodarowania terenu
pobierz (4117kb)