Przebudowa śródmiejskiego odcinka Bulwarów Rzeki Słupi i przyległych ulic

Przebudowa śródmiejskiego odcinka Bulwarów Rzeki Słupi i przyległych ulic

Konsultacje społeczne

 

 

 

 
 

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu dotyczącego zadania pn. „Zagospodarowanie śródmiejskiego odcinka Bulwarów Rzeki Słupi oraz przebudowa ulic: Kowalskiej, Szarych Szeregów, Armii Krajowej, Dominikańskiej oraz Mostnika"

Celem konsultacji jest poznanie opinii i propozycji Mieszkańców Słupska dotyczących koncepcji zagospodarowania śródmiejskiego odcinka Bulwarów Rzeki Słupi oraz ulic Kowalskiej, Szarych Szeregów, Armii Krajowej, Dominikańskiej oraz Mostnika.

Konsultacje odbędą się w dniach 23 listopada - 16 grudnia 2016 roku.

Konsultacje społeczne odbędą się w czterech formach:

1) udostępnienia projektu zagospodarowania terenu na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Słupska, na stronach www.slupsk.pl i www.zimslupsk.com oraz na fanpage'u Miasta Słupska na portalu Facebook,

2) udostępnienia do wglądu projektu zagospodarowania terenu w formie papierowej w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku mieszczącej się przy ul. Przemysłowej 73.

3) otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Słupska, które odbędzie się 28 listopada o godz. 17.00 w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szarych Szeregów 15,

 4) zgłaszania uwag do dokumentu w formie elektronicznej bądź papierowej poprzez wysłanie formularza zgłaszania uwag na adres zim@zimslupsk.com w terminie do 16 grudnia 2016 r. (w tytule maila należy wpisać „Bulwary Rzeki Słupi”) lub złożenie go w formie papierowej w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku mieszczącej się przy ul. Przemysłowej 73.

załączniki
pobierzZarządzenie o konsultacjach
pobierz (81kb)
pobierzFormularz zgłaszania uwag
pobierz (14kb)
pobierzBulwary - plan zagospodarowania z opisami
pobierz (3820kb)
pobierzBulwary - plan zagospodarowania z przykładami rozwiązań
pobierz (5261kb)
pobierzPlan zagospodarowania terenu - Szarych Szeregów
pobierz (3131kb)
pobierzPlan zagospodarowania terenu - Armii Krajowej
pobierz (1226kb)
pobierzPlan zagospodarowania terenu - Kowalska
pobierz (686kb)
pobierzPlan zagospodarowania terenu - Mostnika
pobierz (999kb)
pobierzPlan zagospodarowania terenu - Dominikańska
pobierz (492kb)