Przebudowa odcinków ulic Stefana Starzyńskiego, Juliana Tuwima i Placu Zwycięstwa w Słupsku - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego

Przebudowa odcinków ulic Stefana Starzyńskiego, Juliana Tuwima i Placu Zwycięstwa w Słupsku - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.: „Przebudowa odcinków ulic Stefana Starzyńskiego, Juliana Tuwima i Placu Zwycięstwa w Słupsku - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Podniesienie jakości przestrzeni publicznej na ul. Starzyńskiego w Słupsku
Przebudowa odcinków ulic Stefana Starzyńskiego, Juliana Tuwima i Placu Zwycięstwa w Słupsku - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego”
Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 23 lipca (poniedziałek) 2018 r. do godz. 12:00.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu:
Zapytanie Ofertowe
Formularz Oferty

Wykaz wykonanych/ wykonywanych usług
Wzór umowy

Załączniki graficzne nr 1 i 2

załączniki
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (91kb)
pobierzWzór umowy
pobierz (154kb)
pobierzZałącznik graficzny nr 1
pobierz (255kb)
pobierzZałącznik graficzny nr 2
pobierz (1060kb)
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (2673kb)
pobierzInformacja o wyborze
pobierz (328kb)