Przebudowa odcinków ulic Chopina, Szczecińskiej i Tuwima oraz Wrocławskiej w Słupsku

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowych

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, działający w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na .: Opracowanie dokumentacji projektowych „Przebudowa odcinków ulic: F. Chopina, Szczecińskiej i Tuwima oraz Wrocławskiej w Słupsku”, w podziale na części:

  1. Część I: Przebudowa ul. F. Chopina”
  2. Część II: Przebudowa odc. ul. Szczecińskiej i J. Tuwima”
  3. Część III: Przebudowa odc. ul. Wrocławskiej”

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I”,

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 31 stycznia (czwartek) 2019 r. do godz. 13:00.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (2988kb)
pobierzZałącznik graficzny ul. Szczecińska
pobierz (129kb)
pobierzZałącznik graficzny ul.Chopina
pobierz (670kb)
pobierzZałącznik graficzny ul. Wrocławska
pobierz (317kb)
pobierzWzór umowy
pobierz (345kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (131kb)
pobierzZestawienie ofert
pobierz (707kb)
pobierzInformacja o wyborze
pobierz (393kb)