Przebudowa odcinka drogi powiatowej, al. 3-go Maja

Przebudowa odcinka drogi powiatowej, al. 3-go Maja

zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej, al. 3-go Maja, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów”.

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 31 stycznia 2019 r. (czwartek) do godz. 12:45

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (2600kb)
pobierzZałącznik nr4 do zapytania
pobierz (142kb)
pobierzWzór umowy
pobierz (165kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (91kb)
pobierzWybór oferty
pobierz (269kb)