Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic Zauchy i Kiepury

opracowanie projektu budowlano - wykonawczego

Zaproszenie do składania ofert - Zamówienie nr ZIM.EI.VIII.341-1/15/2018 z dnia 20.03.2018 r.
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic Zauchy i Kiepury - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego”
Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 06 kwietnia (piątek ) 2018 r. do godz. 13:00.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06 kwietnia 2018 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.
Załączniki do Zapytania ofertowego:
1. Formularz Oferty wraz z Wykazem wykonanych usług
2. Wzór umowy
3. Mapa

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (1370kb)
pobierzWzór umowy
pobierz (132kb)
pobierzMapa
pobierz (78kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (95kb)
pobierzInformacja o wyborze
pobierz (365kb)