Przebudowa chodników w Słupsku - opracowanie projektów budowlano - wykonawczych

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.: „Przebudowa chodników w Słupsku - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych”, w ramach zadania inwestycyjnego „Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą  nawierzchni etap I”, w podziale na części:
Część I: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Słonecznej
Część II: Przebudowa chodnika w ciągu ul. W. Reymonta
Część III: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Partyzantów i Plac Powstańców Warszawskich
Część IV: Przebudowa chodnika w ciągu ul. S. Jaracza
Część V: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Z. Krasińskiego
Część VI: Przebudowa chodnika w ciągu ul. P. Skargi
 
Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 29 listopada (czwartek) 2018 r. do godz. 13:00.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (3146kb)
pobierzWzór umowy
pobierz (278kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (146kb)
pobierzMapa - ul. Słoneczna
pobierz (452kb)
pobierzMapa - ul. Reymonta
pobierz (186kb)
pobierzMapa - ul. Partyzantów
pobierz (926kb)
pobierzMapa - ul. Jaracza
pobierz (536kb)
pobierzMapa - ul. Krasińskiego
pobierz (435kb)
pobierzMapa - ul. Piotra Skargi
pobierz (466kb)
pobierzInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz (357kb)