Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji projektowej

Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji projektowej

zapytanie ofertowe

 Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, działający w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.  .: „Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji projektowej.”

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 13 marca (środa) 2019 r. do godz. 14:30.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 marca 2019 r. o godz. 14:45 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (497kb)
pobierzWzór umowy
pobierz (339kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (118kb)
pobierzMapa 1
pobierz (269kb)
pobierzMapa 2
pobierz (2969kb)
pobierzInformacja o wyborze
pobierz (50kb)