Przebudowa Starego Rynku

Przebudowa Starego Rynku

34 prace w I etapie konkursu architektonicznego

Dużym zainteresowaniem cieszy się konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa.

9 lipca upłynął termin składania prac konkursowych w I etapie konkursu. Do wyznaczonej daty wpłynęły 34 prace konkursowe, z których Sąd Konkursowy do 23 lipca br. wyłoni uczestników, kórzy zostaną dopuszczeni do udziału w kolejnym etapie konkursu.

W 2 etapie konkursu przedmiotem prac będą szczegółowa koncepcja zagospodarowania terenu Starego Rynku z pokazaniem rozwiązań detalu urbanistycznego oraz szczegółowa koncepcja architektoniczna nowego zagospodarowania Starego Rynku uwzględniająca przedstawienie detalu architektonicznego i zastosowanych rozwiązań materiałowych.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: http://architektsarp.pl/rynek-slupsk/