Projekt budowlany wylotu kanalizacyjnego
Projekt budowlany wylotu kanalizacyjnegoProjekt budowlany wylotu kanalizacyjnegoProjekt budowlany wylotu kanalizacyjnegoProjekt budowlany wylotu kanalizacyjnego

Projekt budowlany wylotu kanalizacyjnego

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

Projekt budowlany wylotu kanalizacyjnego wraz z umocnieniem odcinka rowu ziemnego w ramach zadania pn.: ,,Dokumentacja budowlana przebudowy wylotu ścieków deszczowych z Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej”

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia  20 października 2017r. do godz. 10:45;
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 października 2017r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu zapytanie ofertowe, formularz ofertowy oraz rysunki dotyczące zapytania.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (681kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (53kb)